Betaling

U kunt het inschrijfgeld á € 50 euro overmaken naar rekeningnummer NL51RABO0121205487 ten name van VV Dindua onder vermelding van DO2020+teamnaam.

Uw inschrijving is pas definitief als aan de betalingsverplichting is voldaan.

Als later blijkt dat uw team niet mee kan doen met het toernooi dan dient u voor ??-?? 2020 een mailtje te sturen naar de organisatie.