Reglementen

1. Duur wedstrijd
1.1 Wedstrijden duren 20 minuten.
1.2 De speaker geeft aan wanneer de wedstrijden kunnen beginnen en eindigen.
1.3 Voorafgaand aan iedere wedstrijd word er getost. De winnaar heeft de aftrap.
1.4 Er wordt tijdens de wedstrijd niet gewisseld van helft.

2. Punten
2.1. Per gewonnen wedstrijd krijgt een team 3 punten toegekend.
2.2. Bij een gelijkspel word er aan ieder team 1 punt toegekend.

3. Einduitslag in poule
3.1. Het aantal gewonnen punten is in eerste instantie van belang voor de eindstand.
3.2. Bij een gelijke stand in punten geeft het doelgemiddelde de doorslag.
3.3. Bij een gelijk doelgemiddelde is het team met het meeste aantal goals ”voor” de winnaar.
3.4. Indien dit nog steeds gelijk is, is het onderlinge resultaat doorslaggevend.
3.5. Mocht hieruit nog steeds geen winnaar voortvloeien dan zal er voor aanvang van de kwartfinales een penaltyserie volgen tussen desbetreffende teams.

4. Halve finale en verder
4.1. Vanaf de halve finale zal er bij een gelijke stand direct na de wedstrijd penalty’s worden genomen om tot een winnaar te komen.
4.2. Groepswinnaars gaan door naar de halve finale.

5. Overtredingen
5.1. Tijdens de wedstrijden zullen dezelfde ”officiële” voetbalregels gelden als door de KNVB opgesteld voor 7 tegen 7 voetbal.
5.2. Uitzondering hierbij is dat wanneer er een ernstige overtreden gemaakt wordt er een tijdstraf van 5 minuten word toegekend.
5.3. Wanneer er voor de tweede maal een tijdstraf word uitgedeeld aan een persoon mag deze persoon de wedstrijd niet meer hervatten.
5.4. Scheidsrechters zijn ten allen tijde bevoegd om bij een zeer ernstige overtreding een speler van het veld te sturen.

6. Beslissingsbevoegdheid
6.1. In alle niet voorziene gevallen zal de toernooidirectie beslissen over te maken oplossingen.
6.2. Deze oplossingen zijn bindend en niet discussieerbaar.
6.3. Beslissingsbevoegd persoon in uitzonderlijke situaties is Pieter Veenstra.

7. Eigendommen, diefstal en risico’s
7.1. Voetbal vereniging Dindua is niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen c.q. diefstal.
7.2. Voetbal vereniging Dindua kan op het Dindua Open toernooi geen verantwoording dragen voor en /of in bewaring nemen van waardevolle spullen.
7.3. Voetbal vereniging Dindua draagt er zorg voor dat er gekwalificeerde EHBOérs aanwezig zijn op het Dindua Open.
7.4. Het deelnemen aan het Dindua Open is op eigen risico. Blessures ten gevolge van deelname kan nimmer aan vvDindua worden toegeschreven.